Verslag Open Studiedag 2016

De Open Studiedag vond op 26 november 2016 plaats te Den Bosch en had als onderwerp: Het Rode Boek van Jung. De locatie, het Gruytershuis – ooit bewoond door de familie de Gruyter, ja die van de kruideniers, en van het snoepje van de week – gaf met zijn vele mooie architectonische details een geheel eigen sfeer aan de dag.

De eerste lezing werd gehouden door  Punita Miranda: Van experiment tot methode: Jungs actieve imaginatie in de context van zijn Rode Boek (Engels).  Zij  ziet het Rode Boek als van groot belang in de geschiedenis van de psychiatrie, haar doctoraalonderzoek bij de Universiteit van Amsterdam is eraan gewijd. In deze lezing ging ze in op Jung’s techniek van de actieve imaginatie en liet ze aan de hand van voorbeelden zien hoe die ook in de hedendaagse psychotherapie kan worden gebruikt als hulpmiddel om onbewuste psychische processen te onderzoeken. Voor wie hierover meer wil lezen: zie haar tekst Madness and Creativity: Carl Jung and his Red Book.

Inger van Lamoen-Dommisse, lid van de NAAP, hield de tweede lezing: De dynamiek van de mandala (Nederlands). Zij maakte duidelijk dat Jung eerst de tekst van het Rode Boek schreef, en daarna de tekeningen toevoegde, als ging het om een verduidelijking. Aan de hand van een serie tekeningen uit het Liber Secundus illustreerde zij het proces dat Jung onderging en wilde laten zien, en dat te duiden is als een individuatieproces dat overeenkomst lijkt te vertonen met het biologische proces van ontwikkeling van de mens. Voor wie meer wil lezen over de psychotherapeutische benadering van Inger van Lamoen-Domisse, zie: Prentenboek van de Geest, Beeldtaal in psychotherapie, Elikser, Leeuwarden, 2011.

De derde spreker was Roderick Main (Universiteit van Essex, Engeland): Heeft de publicatie van Jungs Rode Boek bijgedragen aan het begrijpen van synchroniciteit? (Engels). Hij richtte zich op drie aspecten: Jungs synchronistische ervaringen die hij associeerde met het Rode Boek; ten tweede  sommige van Jungs preoccupaties in het Rode Boek, zoals de betekenis en de beperkingen van de hedendaagse wetenschap en rationaliteit; en ten derde de betekenis van paganisme en westers esoterisme, zowel in het Rode Boek als ook in Jungs geschriften over sychchroniciteit. Hij onderzocht  welke impact de publicatie van het Rode Boek gehad heeft op zowel zijn eigen begrip van synchroniciteit als ook op publicaties over synchroniciteit van anderen. Voor wie meer wil lezen, zie:  Main, R. Myth, synchronicity, and re-enchantment. In: L. Burnett, S. Bahun, and R. Main (eds.) Myth, Literature, and the Unconscious, London: Karnac, 2013, pp. 129-46.