TUSSEN HEMEL EN AARDE, STUDIENAMIDDAGEN BSJP

Belgische school voor Jungiaanse psychoanalyse, Ecole Belge de Psychanalyse Jungienne stelt voor : Studienamiddagen “Tussen Hemel en Aarde ”

WANNEER
Vrijdagnamiddag 15 november 2019, en 6 maart 2020

WAAR
Congrescentrum De Kleiput
Psychiatrisch centrum Duffel
Stationsstraat 22C
2570 Duffel

INLEIDING
Zingeving, spiritualiteit en vooral mystiek worden in de psychologie/psychoanalyse vaak benaderd met een klinische blik, op zoek naar het pathologische ervan. Ook een rationele benadering van psychisch lijden met cognitieve therapie, naast de meer biologische en medische insteek miskent vaak het belang van de zoektocht naar innerlijk en zingevend leven. Psychische nood doet zich vaak meer op een existentieel gebied voelen met vervreemding, eenzaamheid, haat, (zelf)destructie, zuchtigheid, verwarring, vervreemding als ‘symptomen’. Wij willen in deze dubbele studienamiddag onderzoeken of en hoe spiritualiteit en zingeving horen bij psychotherapie/psychoanalyse en of en hoe de mystieke beleving/ervaring in de menselijke psyche ingebed is

PROGRAMMA
13 u        Ontvangst
13u30    Lezing
14u15     Pauze
14u45    Lezing
15u30    Panel debat
16u        Slot – Drink

TITELS LEZINGEN
Vrijdag 15 november 2019: Spiritualiteit en Psychoanalyse
Dirk Vergaert: Cogitor ergo sum
Paul Moyaert: Is er een band tussen een psychoanalytische therapie en spiritualiteit?

Vrijdag 6 maart 2020: Mystieke ervaring en Psyche
Lieve Uyttenhove: ‘Ziele es een wesen dat sienleec es gode ende god hem weder sienleec’, Hadewych. De menselijke ziel in de Middelnederlandse mystiek.
Patrick Vandermeersch: Mannelijke en vrouwelijke mystiek: andere types en een andere lichaamsbeleving ?

VOOR WIE?
Psychologen, psychiaters, hulpverleners-psychotherapeuten, geïnteresseerde leken

PERSONALIA SPREKERS
Dirk Vergaert: Psychiater, met privé praktijk in Wetteren. Dr. Vergaert is voorzitter van de B.S.J.P. In al zijn artikels geeft hij blijk van een groot begrip voor het gedachtengoed van Jung.
Paul Moyaert (1952): Emeritus gewoon hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven). In september verschijnt zijn ‘Hoe schizofrenie zich redt’ bij Vantilt (Nijmegen). Hij is Erelid van de Belgische School voor Psychoanalyse.
Lieve Uyttenhove: Mw. Uyttenhove is Prof. Theologie aan de KUL. Zij is gespecialiseerd in de christelijke mystiek en is vertrouwd met het werk van o.a. Jan van Ruusbroeck.
Patrick Vandermeersch (1946): Emeritus hoogleraar godsdienstpyschologie aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen (RU Groningen). Hij is erelid van de Belgische School voor Psychoanalyse. Website: www.patrickvandermeersch.org

ACCREDITERING
Accreditering voor artsen is aangevraagd.

HOE INSCHRIJVEN ?
Inschrijven via mail vóór 2 november via walter.de.clercq2@telenet.be. Inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling van een bijdrage van € 100 (€ 60 voor studenten) op rekeningnummer BE 180 682 155 475 65 van de BSJP met vermelding van : Studienamiddagen “Tussen Hemel en Aarde” 15 november 2019 en 6 maart 2020.

BSJP, Verbindingslaan 14, 1060 Brussel
www.bsjp.be