Belgische school voor Jungiaanse psychoanalyse
Ecole Belge de Psychanalyse Jungienne

stelt voor :
Studiedag
Het Symbolisch Bewustzijn
Vrijdag 13 Oktober 2017

 

INLEIDING
Jung stelt, in zijn Tavistock Lectures, dat het object van de psychoanalyse niet zozeer het onbewuste is, dan wel de relatie tot het onbewuste. Die relatie wordt gedragen door het symbool, een ervaringswerkelijkheid die zich in beelden uitdrukt. Pathologie kan worden gelezen als een verschraling van het symbolische: een krassende speelplaat in steeds dezelfde groef: leegte, zinloosheid,
herhaling. Het project van de analyse viseert precies het bevorderen en laten rijpen van die ervaringswerkelijkheid. Daarom wil de studiedag aandacht geven aan het symbool als hefboom voor betekenis

SPREKERS: PERSONALIA
Tjeu Van den Berk was tot 2001 verbonden aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Hij studeerde in Rome, Lyon en Nijmegen en houdt zich in zijn vakgebied bezig met ‘initiatie’, ‘actuele stromingen en theologie’ en ‘religie en kunst’. Publicaties: o.a. ‘Die Zauberflöte, een alchemistische allegorie’, ‘Het Numineuze’,  ‘Mystagogie’ en ‘In de ban van Jung’

Jan Cambien
Psychiater, lid van de Belgische School voor Psychoanalyse, werkzaam in CGG Andante, Antwerpen en in privé praktijk in Leuven

VOOR WIE?
Psychologen, psychiaters, hulpverleners-psychotherapeuten, geïnteresseerde leken

WAAR
Congrescentrum De Kleiput
Psychiatrisch centrum Duffel
Stationsstraat 22C
2570 Duffel

PROGRAMMA
13 u ontvangst
13u30 T Vd Berk: ‘Het symbolisch Bewustzijn’
14u15 Pauze
14u45 J Cambien: ‘In de schaduw van de Verlichting ?’
15u30 Panel debat
16u slot drink

HOE INSCHRIJVEN ?
Inschrijven via mail vóór 7 oktober
walter.de.clercq2@telenet.be
Inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling van een bijdrage van € 50 euro  (€ 30 voor studenten) op rekeningnummer  BE18 0682 1554 7565 van de BSJP  met vermelding van : Studienamiddag ‘Het Symbolische Bewustzijn’ 13 oktober 17

ACCREDITERING
Accreditering voor artsen is aangevraagd.