S.H.L.P. (Sonja) Sleegers, Drs

Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, International Association for Analytical Psychology gecertificeerd psychoanalyticus

Talen:  Nederlands
Lokatie: ‘s-Hertogenbosch (Den Bosch)
T: 06-573.574.21 | W: www.praktijk-psychotherapie-sleegers-denbosch.nl

Credentials

Gz- Psycholoog, Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, Groepspsychotherapeut, Jungiaans Psychoanalyticus, Psychodramaturg, Leertherapeut en Supervisor NVP, NVGP, NAAP

Type cliënten:

Mijn praktijk voorziet in specialistische gezondheidszorg, gericht op psychotherapeutische behandeling van complexe en langerdurende psychische klachten en problemen.
Deze praktijk is niet het juiste adres voor mensen die last hebben van een acute psychose, die ernstig suicidaal zijn (crisis), een ernstige contactstoornis hebben (autisme) of ADHD en mensen die middelen misbruiken.

Over mij

Ik werk voornamelijk dieptepsychologisch vanuit een psychodynamisch kader, zowel individueel als in groepsverband. De cliënt(e) wordt uitgenodigd om datgene wat in hem/haar leeft, te delen. Dit kan middels het woord, beeld, het lichaam, gevoel of beweging. Aanname hierbij is dat hetgeen nodig zal zijn zich te herhalen en te ontvouwen zich kenbaar zal maken. Zowel in de binnenwereld als het dagelijkse leven van de cliënt als ook in de relatie met de therapeut. Zo kan de therapie een plaats worden waar men leert om de ervaringen te dragen, te onderzoeken, te verwerken, bewust te worden en te integreren in de persoonlijkheid. De psychische heelwording, het individuatieproces wordt bevorderd.