Klachtenregeling

De NAAP kent een Ethische code waaraan de leden gebonden zijn en een klachtenregeling. Mocht u een klacht over uw analyticus hebben, dan is het advies die eerst met uw analyticus te bespreken. Als u een klacht wilt indienen kunt u terecht bij de Ethische Commissie, te bereiken op ethischecommissie@naap.nl

> Ethische Code