Klachtenregeling

De NAAP kent een Ethische Code waaraan de leden gebonden zijn. In 2017 werd in Nederland een nieuwe wet van kracht, de ‘Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg’ (WKKGZ). Deze wet heeft consequenties voor het functioneren van de Ethische Commissie van de NAAP en voor de klachtenregeling voor cliënten.

Klachtenregeling voor cliënten.

Mocht u een klacht hebben over uw analyticus of therapeut, dan is het advies die klacht eerst met hem of haar te bespreken. Als u toch een klacht wilt indienen kunt niet meer terecht bij de Ethische Commissie van de NAAP. Sinds het van kracht worden van de WKKGZ dienen NAAP-leden hun cliënten bij aanvang van de behandeling informatie te geven over: 1) de wettelijke klachtenprocedure; 2) bij welke geschillencommissie hij of zij is aangesloten; 3) waar men een eventuele klacht kan indienen. NAAP-leden zullen deze informatie vaak op hun eigen website zetten. Vraag hiernaar bij uw analyticus of therapeut als u deze informatie nog niet gekregen heeft of de informatie op de betreffende website niet kan vinden.

Ethische Commissie

De Ethische Commissie blijft open staan voor alle andere ethische vragen die zich kunnen voordoen rond: 1) de relatie tussen behandelaar (of coach/counselor/supervisor/opleider) en cliënt; 2) collegiale relaties; 3) relaties tot de buitenwereld. Ook staat de Ethische Commissie open voor het behandelen van klachten tussen de leden onderling. In alle gevallen is de Ethische Code leidend. De Ethische Commissie is te bereiken via ethischecommissie@naap.nl