Wat is de Nederlandse Associatie voor Analytische Psychologie?

De Nederlandse Associatie voor Analytische Psychologie is in 2001 opgericht door een groep jungiaanse analytici en werd in datzelfde jaar lid van de IAAP, de Internationale Associatie voor Analytische Psychologie. De IAAP is opgericht door Jung (1953) en ziet wereldwijd toe op de kwaliteit van de beroepsbeoefening en van de opleiding die de bij haar aangesloten verenigingen aanbieden.

Doel van de NAAP is het bevorderen en verder ontwikkelen van de analytische psychologie in Nederland, met haar uitbreidingen door de analytici na Jung. Daarnaast is het haar taak het niveau van de beroepsuitoefening te beschermen, bevorderen en handhaven. De NAAP streeft naar het organiseren van een opleiding onder de auspiciën van de IAAP.

De leden van de NAAP

Alle leden van de NAAP hebben hun (postacademische) opleiding in het buitenland gedaan bij een vereniging die is aangesloten bij de IAAP. Bijvoorbeeld in Zwitserland, België of Engeland. Zo’n opleiding houdt in: een leeranalyse, het lezen van teksten van Jung en van post-jungiaanse en psychoanalytische schrijvers, een stage in de klinische psychiatrie, en supervisie.

Binnen het jungiaanse denken bestaan verschillende stromingen, elke opleiding zal hier haar eigen accenten leggen. Doordat de leden hun opleiding in verschillende landen bij verschillende verenigingen deden, zijn deze stromingen binnen de NAAP vertegenwoordigd. Ieder heeft hier zijn of haar eigen benadering ontwikkeld. Sommige leden zullen veel aandacht besteden aan symbolen, archetypen en complexen. Anderen zullen meer oog hebben voor de vroege ontwikkeling en de kindertijd, of voor de overdracht en tegenoverdracht. Alle leden oriënteren zich op Jungs centrale begrip van de individuatie, en zien dromen als een belangrijk aspect van het individuatieproces.

Een deel van de leden is afkomstig uit het buitenland, enkelen wonen en werken er ook deels. Dit maakt dat er in de NAAP naast Nederlands ook Engels wordt gesproken. In welke taal of talen een behandeling kan plaats vinden staat vermeld bij de namen in de ledenlijst.

Naamgeving

In het buitenland gebruiken IAAP leden verschillende namen om zichzelf aan te duiden, meestal  ‘analytisch psycholoog’ of ‘psychoanalyticus (C.G. Jung)’ of  ‘jungiaans analyticus’. Dat kan soms verwarrend zijn. Binnen de NAAP houden we voorlopig deze benamingen aan.

De kwalificaties ‘Jungiaans (analytisch) therapeut’ of ‘dieptepsycholoog’ worden niet gebruikt door de NAAP of door IAAP leden.