Over de C.G. Jung Vereniging – IVAP

In 1983 werd de Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie (IVAP) opgericht. Sinds 2005 luidt de naam van de vereniging: C.G. Jung Vereniging Nederland – Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie.

Deze vereniging stelt zich ten doel om Jungs analytische psychologie binnen diverse wetenschapsgebieden te bevorderen en toepasbaar te maken, vandaar het ‘interdisciplinair’ in de naam van de vereniging. Het gaat dan om wetenschappen als filosofie, kunstgeschiedenis, literatuurwetenschap en theologie, maar ook natuurwetenschappen en wiskunde. De nadruk ligt daarbij op voorlichting, onderzoek en de kritische bestudering van Jungs werk.