Lezingen

Zowel de C.G. Jung bibliotheek als de C.G. Jung Vereniging organiseren lezingen, voor de bibliotheek is dat jaarlijks op de laatste zaterdag in de maand, de Vereniging organiseert twee lezingen per jaar. Zie de betreffende websites voor data en programmering.