Over de bibliotheek

Samen met de C.G. Jung Vereniging Nederland ondersteunt de NAAP de C.G. Jung Bibliotheek in Hilversum. In 2003 werd door beide verenigingen de Stichting C.G. Jungbibliotheek opgericht, deze stichting beheert sindsdien de collectie. Het is de meest complete collectie boeken en tijdschriften op het gebied van de analytische psychologie in Nederland.

De bibliotheek bevat de standaardwerken van Jung in verschillende talen, bijzondere en historische publicaties uit Jungs tijd in Zürich, en de archieven van bekende Jungianen in Nederland. De bibliotheek bevat ook een mooie verzameling publicaties op het grensvlak van psychologie en religie, mythologie, mystiek en alchemie. Er is een brede collectie psychoanalytische literatuur met werken van Freud, Adler, Winnicott, Bion en vele andere analytici. Meer informatie vindt u op de website van de bibliotheek.

De bibliotheek is, na een aantal verhuizingen, gevestigd aan de Borneolaan in Hilversum. Afspraken voor bezoek of het lenen van boeken kunnen worden gemaakt door een email naar de bibliothecaris te sturen.

Over de C.G. Jung Vereniging – Interdisciplinaire vereniging voor Analytische Psychologie

In 1983 werd de Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie (IVAP) opgericht. Sinds 2005 luidt de naam van de vereniging: C.G. Jung Vereniging Nederland – Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie.

Deze vereniging stelt zich ten doel om Jungs analytische psychologie binnen diverse wetenschapsgebieden te bevorderen en toepasbaar te maken, vandaar het ‘interdisciplinair’ in de naam van de vereniging. Het gaat dan om wetenschappen als filosofie, kunstgeschiedenis, literatuurwetenschap en theologie, maar ook natuurwetenschappen en wiskunde. De nadruk ligt daarbij op voorlichting, onderzoek en de kritische bestudering van Jungs werk.

Lezingen

Zowel de C.G. Jung bibliotheek als de C.G. Jung Vereniging organiseren lezingen, voor de bibliotheek is dat jaarlijks op de laatste zaterdag in de maand, de Vereniging organiseert twee lezingen per jaar. Zie de betreffende websites voor data en programmering.