Opleiding Analytische Psychologie

In tegenstelling tot de ons omringende landen is er in Nederland nooit een erkende opleiding tot Jungiaans Psychoanalyticus geweest. Alle leden van de NAAP hebben hun opleiding dan ook in het buitenland gedaan. In 2011 heeft de NAAP besloten om een opleiding te gaan ontwikkelen. De NAAP heeft in 2012 een curriculum en opleidingsreglement voor een mogelijke toekomstige opleiding ontwikkeld dat in Augustus 2013 door de International Association for Analytical Psychology (IAAP) is goedgekeurd. Op dit moment is de NAAP aan het verkennen hoe deze opleiding te realiseren. Dit zal tijd vragen en het is nog onbekend wanneer de opleiding van start zal gaan. Nader nieuws hieromtrent zal hier gepubliceerd worden.