Marianne M. Vysma

M. A., International Association for Analytical Psychology gecertificeerd psychoanalyticus

Talen: Nederlands, Engels
Lokatie: Den Haag
T: (070) 358 9108 | E: marianne.vysma@gmail.com

Marianne Vysma

Credentials

Diploma in Analytical Psychology en Pyschotherapy, C. G. Jung Institute, Zurich, Switzerland

M. A., Medical Anthropology, Universiteit van Amsterdam, Nederland
B. A., Journalism, Political Philosophy, Indiana University, U.S.A.

Over mij

Mijn taak is om clienten te begleiding in het begrijpen en betekenisgeving van symptomen, zij het op lichamelijk, emotioneel of sociaal/relationeel vlak met het doel een dynamisch evenwicht te herstellen tussen de bekende en nog onbekende (bewuste en onbewuste) delen van de persoonlijkheid. Wij doen dit door middel van het onderzoeken naar hoe men met zichzelf en anderen omgaat, in een poging daar patronen in te vinden zodat andere keuzes gemaakt kunnen worden. In dit process is niet alleen het verhaal van eigen levensloop van belang maar ook dat van ouders en zelfs grootouders (i.e. intergenerationele herhalingen). Ook wordt gekeken naar veranderingen in de samenleving.