Marcel van den Akker

Ph.D., Klinisch psycholoog / Psychotherapeut,
International Association for Analytical Psychology gecertificeerd Jungian psycholanalyticus

Talen: Nederlands en Engels
Lokatie: Sassenstraat 53, 8011PB Zwolle
T: 06-13979208 | E: info@praktijkvandenakker.nl | W: www.jung-psychoanalyse.nl

Credentials

Doctoraal Klinische en Gezondheidspsychologie

Doctoraat Psychoanalytische Studies

BIG geregistreerd Klinisch Psycholoog/ Psychotherapeut

Lidmaatschap IAAP

Lidmaatschap AGAP

Type cliënten

Ik heb brede ervaring in zowel de basis- als de gespecialiseerde hulpverlening. Naast o.a. angst- en stemmingsproblematiek, traumagerelateerde problematiek, problemen die gerelateerd zijn aan de persoonlijkheid, relatieproblematiek, psychosomatische problematiek, heb ik ervaring met problemen die voortvloeien uit levensfases en zingevingsvraagstukken.

Over mij

Marcel van den Akker heeft in 1995 zijn doctoraal in Klinische en Gezondheidspsychologie behaald aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij heeft een opleidingstraject gevolgd dat heeft geleid tot registratie als jungiaans psychoanalyticus bij de International Association for Analytical Psychology , bij de NAAP en bij de AGAP. Zijn promotieonderzoek heeft hij gedaan aan het Centrum voor Psychoanalytische Studies, Essex University in Colchester met als onderwerp de rol van religieuze onthechting binnen Jung’s psychologisch model. Werkervaring heeft hij opgedaan in de geestelijke gezondheidzorg en arbeidsreintegratie. Daarnaast heeft hij sinds 1999 een eigen praktijk.