Jaarseminar Dieptepsychologie van C.G. Jung

 

24 september 2021 tot 25 juni 2022

Met medewerking van o.a. Renos Papadopoulos, Murray Stein,

Peter Forshaw, Roderick Main

 

 

Introductie en opzet

 

Deze reeks biedt een verdieping in de Analytische Psychologie van C.G. Jung. Je vergaart kennis van en ervaring met het specifieke karakter van deze vorm van psychotherapie.

Lees meer (artikel Hogenson)

 

Op de laatste vrijdag van de maanden september, oktober, november, januari, februari, maart, mei, juni wordt een 2 uur durend webinar in de avond aangeboden per ZOOM.

Elke vrijdagavond sessie wordt gevolgd door een gezamenlijke nabespreking op de aansluitende zaterdagochtend met een of meerdere NAAP-leden. Dit biedt gelegenheid om de aangeboden stof te ervaren en te verwerken. Deze zaterdagochtend-bijeenkomst (ca 2.5 uur) worden begeleid door een groep van vijf leden van de NAAP die beurtelings een voorzittersrol vervullen. Deze NAAP-leden trachten allen aanwezig te zijn op de eerste bijeenkomst van het eerste en tweede semester als wel de laatste bijeenkomst van het tweede semester.

De zaterdagochtend-bijeenkomsten hebben plaats in Hilversum, van 10:30 tot 13:00.

 

Inhoud programma 2021-2022

 

Eerste semester: september tot en met december 2021 

“Jungiaanse Psychologie, theorie, psychotherapie en toepassingen”

Drie vrijdagavonden met Renos Papadopoulos (en aansluitend zaterdagochtenden)

24 September:            “Epistemology and methodology”

29 Oktober:                “The other in Jungian psychology”

26 November:             “Trauma in Jungian contexts”

 

Renos K Papadopoulos, PhD, Jungian Psychoanalyst, Professor and Director:
Centre for Trauma, Asylum and Refugees, MA/PhD Programmes in Refugee Care,

Department of Psychosocial and Psychoanalytic Studies, University of Essex.

Honorary Clinical Psychologist and Systemic Psychotherapist: The Tavistock Clinic, London.

 

Zaterdagochtend:

25 september: o.l.v. meerdere NAAP-leden,

30 oktober: o.l.v. Barbara Miller,

27 november: o.l.v. Elisabetta Iberni

 

Verplichte literatuur

The Handbook of Jungian Psychology, edited by Renos K. Papadopoulos

 

Content:

Foreword by Mario Jacoby

Introduction by Renos Papadopoulos

Part I Theory

1 Jung’s epistemology and methodology by Renos Papadopoulos

2 The unconscious: personal collective by Christopher Hauke

3 The Archetypes by Anthony Stevens

4 The shadow by Ann Casement

5 Anima/animus by Verena Kast

6 Psychological types by John Beebe

7 The self by Warren Colman

Part II Psychotherapy

8 Transference /countertransference by Andrew Samuels

9 Individuation by Murray Stein

10 Active imagination by Joan Chodorow

11 Dreams by Mary Ann Mattoon

Part III Applications

12 Alchemy by Stanton Marlan

13 Religion by Roderick Main

14 The arts by Christian Gaillard

 

 

 

Tweede semester: januari tot en met juni 2022 

“Anatomie en fenomenologie van de psyche”

Vijf webinars per ZOOM op vrijdagavonden (en aansluitend zaterdagochtenden)

28 januari              Murray Stein:  Individuation: A Lifelong Developmental Process

25 februari             Peter Forshaw: Alchemy

25 maart:                Hans van den Hooff: Alchemy

27 mei:                    Barbara Miller: over Percival (Alchemy)

24 juni:                    Roderick Main: Pauli’s Dreams (Alchemy)

 

Toelichting tweede semester

Deze vijf webinars op vrijdagavonden betreffen de fenomenologie van de psyche met aandacht voor de samengaan van 1) “rhizome” 2) archetypisch beeld – natural occurrences harnessed by culture for mutual benefit en 3) historisch subject. In dit tweede semester maak je kennis met archetypische symboliek teneinde de anatomie van de psyche te kunnen ervaren.   Verplichte literatuur 1) Anatomy of the Psyche; Alchemical Symbolism in Psychotherapy door Edward F. Edinger  2) C G Jung Collected Works, deel12, “The Symbolism of the Mandala” pagina’s 95-224

1e vrijdagavond 28 januari : “Individuation: A Lifelong Developmental Process” met Murray Stein [Reading: Murray Stein, Individuation: Collected Writings, vol. 1, pp. 1-50 (and more if possible)]

Murray Stein Ph.D is founding member of the Inter-Regional Society of Jungian Analysts and of the Chicago Society of Jungian Analysts. He has been the president of the International Association for Analytical Psychology (2001-4), and the President of The International School of Analytical Psychology-Zurich (2008-2012).

Dit webinar van Murray Stein is de eerste in een rij van vier, de complete cyclus van Murray Stein’s “The Four Pillars of Jungian Psychoanalysis” voor het NAAP Training programma ziet er als volgt uit: vrijdagavond Zoom-sessies op:

  1. 2022 January 28 – “Individuation: A Lifelong Developmental Process” [Reading: Murray Stein,Individuation: Collected Writings, vol. 1, pp. 1-50 (and more if possible)]
  2. 2022 September 30 – “The Therapeutic Relationship: Transference/Countertransference and Transformation” [Reading: C.G. Jung, “Problems of Modern Psychotherapy,” CW 16]
  3. 2022 October 28 – “The Analysis of Dreams” [Reading: C G Jung, “The Practical Use of Dream-Analysis,” CW 16.]
  4. 2022 November 25 – “On the Use of Active Imagination in Analysis” [Reading: C.G. Jung, “The Transcendent Function,” CW 8.]

Zaterdagochtend 29 januari: plenaire bespreking met o.a. Barbara Miller, Hetty Los, Sonja Sleegers, Elisabetta Iberni, Hans van den Hooff.

 

2e vrijdagavond 25 februari :Alchemy met Peter Forshaw

Peter Forshaw, PhD is Assistant Professor for History of Western Esotericism in the Early Modern Period at the Center for History of Hermetic Philosophy and Related Currents, University of Amsterdam, Honorary Fellow at the University of Exeter and Honorary Research Fellow at the School of English and Humanities, Birkbeck, University of London. He has been writing and lecturing internationally in the fields of Western Esoterism, Mysticism and the history of Alchemy.

Zaterdagochtend 26 februari: bijeenkomst/ nabespreking, o.l.v.  Hans van den Hooff

 

3e vrijdagavond 25 maart: Alchemy met Hans van den Hooff

Hans van den Hooff, PhD is a psychoanalyst (C.G. Jung); a Senior Analyst with the Independent Group of Analytical Psychologists (IGAP), member of the International Association of Analytical Psychology (IAAP), of the International Society for the Psychoanalytical Study of Organizations (ISPSO) and the Netherlands Association for Analytical Psychology (NAAP) writing and lecturing internationally in the fields of psychoanalysis.

Zaterdagochtend 26 maart: bijeenkomst/ nabespreking o.l.v. Barbara Miller

 

4e vrijdagavond 27 mei: Alchemy met Barbara Miller over Perceval (advies voor verdere studie: The Grail Legend door Emma Jung en Marie-Louise von Franz)

Barbara Helen Miller, PhD, is Senior Analyst with Netherlands Association for Analytical Psychology; Anthropologist with Research Group Circumpolar Cultures, and publishes widely on Analytical Psychology and Traditional Healing.

Zaterdagochtend 28 mei: bijeenkomst/ nabespreking o.l.v. Hetty Los

 

5e vrijdagavond 24 juni:  Alchemy met Roderick Main over Pauli’s Dreams (advies voor verdere studie: C G Jung, CW 12; 41-93)

Roderick Main, PhD, is a professor in the Department of Psychosocial and Psychoanalytic Studies and Director of the Centre for Myth Studies at the University of Essex. His publications include The Rupture of Time: Synchronicity and Jung’s Critique of Modern Western Culture (Routledge, 2004).

Zaterdagochtend 25 juni: plenaire bespreking met meerdere NAAP-leden, o.a. Barbara Miller, Hetty Los, Sonja Sleegers, Elisabetta Iberni, Hans van den Hooff.

 

 

Doelgroep en doelstellingen

 

Elke belangstellende is van harte welkom. Specifiek ook hulpverleners die behoefte hebben aan ondersteuning van de Analytische Psychologie in de uitvoering van hun werk. Men kan zonder verdere screening deelnemen.

 

Je kunt deelnemen ofwel

1) Om vertrouwd(er) te raken met de grondslagen van Jungs gedachtengoed en behandelmethode. Elke belangstellende is welkom.

2) Ofwel om een certificaat/ bewijs van deelname te verkrijgen van een tweejarige programma in de Jungiaanse psychologie. Hiervoor geldt dat naast het doorlopen van de theorie met nabespreking er ook 50 uur persoonlijke analyse en 25 uur supervisie (individueel en groep) genoten moet zijn. Via deze weg kan men de Analytische Psychologie intensiever leren kennen en kan de opgedane kennis en ervaring het klinische werk ondersteunen.

3) Ofwel als opmaat voor de opleiding bij de NAAP en lidmaatschap van IAAP (zie Opleidingsreglement: Lees meer: (opleidingsreglement). Doelgroep is psychiater, psychotherapeut en klinisch psycholoog.

4) Ofwel dient deelname aan deze collegereeks als input voor wetenschappelijk onderzoek t.b.v. Ph.D.

 

Wil men participeren met als doelstelling genoemd onder 2 of 3 dan wordt aangeraden om een ​​persoonlijke analyse aan te gaan met een analyticus (leden van NAAP & IAAP).

Het aantal uren persoonlijke analyse dat nodig is voordat een ​​aanvraag ingediend kan worden voor de gehele opleiding is 150 uur. Het vereiste aantal na voltooiing is 400 uur, het aantal uren van één-op-één supervisie bij voltooiing is 120 uur. Tijdens de opleiding bij NAAP Training geldt het normale tarief voor zowel analyse als supervisie is € 85, – per sessie. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan examens (€ 200-250 per examen) en administratie. 

De kosten

De kosten voor deze collegereeks bedragen € 500,-

Locatie

Vrijdagavondcolleges verlopen via ZOOM, van 19:00 -21:00 uur. Zaterdagochtend-besprekingen van 10:30-13:00 uur vinden – mits coronavoorschriften dit toelaten – fysiek plaats op locatie, wellicht in hybride vorm, te Amsterdam of Hilversum.

De voertaal

De voertaal zal hoofdzakelijk Engels zijn. Men kan zich echter altijd in de Nederlandse taal uitdrukken.

Competenties na doorlopen van de reeks:

U hebt inzicht gekregen in de Analytische Psychologie, U hebt de theorie en haar toepassingen leren kennen, meer zelfkennis ontwikkeld, U bent bekend geraakt met symboliek, archetypen en de anatomie van de psyche.

Accreditatie: Geaccrediteerd met 16 punten bij FGzPt

Aanmelding:  https://naap.nl/contact/