Tweede studiedag Belgische en Nederlandse Verenigingen

Omdat het vorig jaar zo’n succes bleek, was er dit jaar opnieuw een gezamenlijke studiedag voor de analytici van de Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse en de Nederlandse Associatie voor Analytische Psychologie. Op 2 juni 2012 kwamen we bijeen op een prachtige locatie te Breda, dit alles georganiseerd door Ciske Balhan.

De studiedag richtte zich op zes verschillende voordrachten waarin klinische vignetten centraal stonden. Na elke voordracht was er gelegenheid tot discussie.

[BSJP Naap 2012]

Deelnemers aan de gemeenschappelijke studiedag van de NAAP en de BSJP. V.l.n.r.: Walter de Clercq, Jef Dehing, Nancy van den Berg, Sonja Sleegers, Ciske Balhan, Barbara Miller, Jan Tilley, Dirk Vergaert.

De eerste voordracht, gepresenteerd door Nancy van den Berg-Cook, voorzitter van de NAAP en werkzaam in Amsterdam en Zeist, was getiteld: “Coming home in dreams”. Mede naar aanleiding van John Mills’ boek At home in the world, sounds and symetries of belonging en natuurlijk casuïstiek, werd uiteen gezet hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn van het verlies van een ‘home’. In dromen kunnen symbolen optreden die de reparatie van dit verlies stimuleren en/of begeleiden.

Vervolgens was het woord aan Dirk Vergaert, voorzitter van de BSJP en psychiater/psychoanalyticus nabij Gent. Hij nam ons mee in een begeesterde voordracht waarin twee fobie-casussen met elkaar vergeleken werden op de structuur van het bijbehorende denken: logisch/directief denken en mythisch denken. Een sociale fobie waaraan een vroeg trauma ten grondslag ligt gaat gepaard met mythisch denken, terwijl het denken van de patiënt bij wie de fobie gekoppeld is aan een object eerder discursief is. De analyse moet hier rekening mee houden.

Marianne Vysma, lid van de NAAP en als analytica werkzaam in Den Haag, presenteerde de conceptversie van haar aankomende artikel over het Zelfgevoel. Het zelf heeft een ‘me’- en een ‘I’- aspect, en elk zorgt voor een ander zelfgevoel omdat elk aspect een andere gerichtheid vertoont. Voorbeelden vanuit de praktijk illustreren dat een disharmonie tussen de aspecten tot specifieke problemen leidt.

Jef Dehing, psychiater, één van de grondleggers van de BSJP en psychoanalyticus te Brussel, hield zijn voordracht genaamd: “Musicality and ‘autism’ in the therapeutic situation”.
De autistisch-contigue positie (zie: Thomas Ogden, The primitive edge of experience) ontstaat in de eerste weken na de geboorte en verwijst naar de zintuiglijke, presymbolische ervaringswijze. De communicatieve muzikaliteit heeft hier volgens Dehing een belangrijke plaats, muziek is de basis van de taal.

Inger van Lamoen-Domisse, lid van de NAAP, arts/analytica te Leeuwarden, presenteerde een casus in de vorm van een beeldverhaal. De cliënt ‘vertelt’ na een ingrijpend medisch handelen in een reeks tekeningen haar verhaal; er vindt verwerking plaats , mede door de dragende therapeutische relatie. Het herstel gaat zichtbaar gepaard met een transformatie binnen het archetype van de Grote Moeder.

Jan Tilley, psychoanalyticus te Buggenhout en opleider bij de BSJP sloot de rij, die beurtelings aan de Belgische en Nederlandse deelnemer was. In zijn voordracht verbond hij de psychologie met de filosofie en zette hij middels twee casussen uiteen hoe de analytische praktijk gezien kan worden als een grote oefening voor het leven.

Bij afsluiting van de dag werd een volgende bijeenkomst gepland voor het najaar van 2013.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *