Inger van Lamoen – "Prentenboek van de Geest, beeldtaal in psychotherapie"

Uniek boek over beeldtaal in psychotherapie en jungiaanse psychoanalyse: compilatie van jaren klinische ervaring
26 september 2011

Deze maand verscheen van Inger van Lamoen – Dommisse, Jungiaans Psychoanalytica en huisarts in ruste, het “Prentenboek van de Geest, beeldtaal in psychotherapie”. In dit boek, in het Nederlands uniek in zijn diepgang, doet zij uitgebreid verslag van haar jarenlange ervaring met het werken met beeldend materiaal.

 Het boek is rijk geillustreerd met door patienten gemaakte tekeningen, collages en kleiwerk en bevat een schat aan klinische inzichten. Gebleken is dat het in beeldtaal tot stand gekomene uitdrukking geeft aan een innerlijke belevingswereld in een symbolische vorm. In de bespreking van het werk komen onbewuste elementen uit het beeld naar voren. Deze geven aanleiding tot meer zelfinzicht en nieuwe perspectieven.

Uitgeverij Elikser   ISBN: 978 90 8954 2977

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *