De droom, psychoanalyse en neurowetenschap deze maand dubbel in de belangstelling

Freud zag de droom onder andere als verhulde wensuiting terwijl Jung de droom niet als verhullend maar als “openbarend” zag. Dat het vraagstuk van de betekenis van de droom in de psychoanalyse nog steeds actueel is, maar anno 2011 tegen de achtergrond van toenemende neuro-affectieve inzichten, blijkt uit twee recente publicaties. Het Nederlands Tijdschrift voor Psychoanalyse (NTvPa, jaargang 17 nummer 2) publiceerde een verslag van het recente symposium van onze verenigingover dromen en neurobiologie terwijl in dezelfde maand het Tijdschrift voor Psychotherapie (2011, aflevering 3) een boekbespreking van Marc Hebbrecht’s: de Droom, verkenning van een grensgebied van de hand van lid Sonja Sleegers opnam. Beide publicaties zijn redelijk diepgaande verslagen en bevatten interessante referenties naar recent werk op dit gebied. 

NTVP

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *