Memberschip List

Marcel van den Akker
Zwolle

Ciske Balhan
Rotterdam

Nancy van den Berg-Cook
Zeist and Amsterdam

Marlies van Boxtel
Den Haag and Marbella, Spain

Hans van den Hooff
Hilversum and Amsterdam

Karin Jironet
Amsterdam and Rome, Italy

André de Koning
Australië

Inger van Lamoen-Dommisse
Leeuwarden

Christopher Mead
Den Haag

Martine Meijer
Den Haag

Barbara Miller
Hilversum

Vanessa Prins-Goodman
Amsterdam

Sonja Sleegers
Den Bosch

Frank Turner
Amsterdam

Marianne Vysma
Den Haag

Aspiring member

Suzanne van Oosten
Zwolle