Bestuur en commissies

Huidige bezetting (juni 2019):

Bestuur
Voorzitter: vacature
Secretaris: Ciske Balhan
Penningmeester: Hans van den Hooff

Ethische Commissie
Marianne Vysma
Inger van Lamoen-Domisse
Sonja Sleegers

Inhoudelijke Commissie
Beslissingen opgeschort

Kascommissie
Per jaar te benoemen

Deelname Stichtingsbestuur C. G. Jung Bibliotheek
Barbara Miller

Opleidingscommissie
Beslissingen opgeschort