Bestuur en commissies

Huidige bezetting (na maart 2018):

Bestuur
Voorzitter: Barbara Miller
Secretaris: Ciske Balhan
Penningmeester: Hans van den Hooff

Ethische Commissie
Vacature per juni 2018
Inger van Lamoen-Domisse
Sonja Sleegers

Inhoudelijke Commissie
Ciske Balhan
Barbara Miller

Kascommissie
Barbara Miller

Deelname Stichtingsbestuur C. G. Jung Bibliotheek
Martine Meijer
Barbara Miller

Opleidingscommissie
Sonja Sleegers (voorzitter)
Barbara Miller
Ciske Balhan