Bestuur en commissies

Huidige bezetting (na maart 2016):

Bestuur
Voorzitter: Martine Meijer
Secretaris: Ciske Balhan
Penningmeester: Hans van den Hooff

Ethische Commissie
Ciske Balhan, tijdelijk vervangen door Barbara Miller per juni 2016
Inger van Lamoen-Domisse
Sonja Sleegers

Inhoudelijke Commissie
Ciske Balhan
Barbara Miller

Kascommissie
Barbara Miller

Deelname Stichtingsbestuur C. G. Jung Bibliotheek
Martine Meijer
Barbara Miller

Trainings Commissie
Op 12 maart tijdelijk opgeheven