Bestuur en commissies

Huidige bezetting (maart 2020):

Bestuur
Voorzitter: Christopher Mead
Secretaris: Barbara Miller
Penningmeester: Elisabetta Iberni

Ethische Commissie
Marianne Vysma
Inger van Lamoen-Domisse
Sonja Sleegers

Inhoudelijke Commissie
Beslissingen opgeschort

Kascommissie
Per jaar te benoemen

Deelname Stichtingsbestuur C. G. Jung Bibliotheek
Barbara Miller

Opleidingscommissie
Beslissingen opgeschort