Bestuur en commissies

Huidige bezetting (na maart 2016):

Bestuur
Voorzitter: Martine Meijer
Secretaris: Ciske Balhan
Penningmeester: Hans van den Hooff

Ethische Commissie
Ciske Balhan, tijdelijk vervangen door Barbara Miller per juni 2016
Inger van Lamoen-Domisse
Sonja Sleegers

Inhoudelijke Commissie
Ciske Balhan
Barbara Miller

Kascommissie
Barbara Miller

Deelname Stichtingsbestuur C. G. Jung Bibliotheek
Martine Meijer
Barbara Miller

Opleidingscommissie
Barbara Miller
Sonja Sleegers
Ciske Balhan
Hans van den Hooff