Bestuur en commissies

Huidige bezetting (maart 2022):
Bestuur
Voorzitter: Christopher Mead
Secretaris: Barbara Miller
Penningmeester: Elisabetta Iberni
Ethische Commissie
Marianne Vysma
Inger van Lamoen-Domisse
Sonja Sleegers
Opleidingscommissie
Director of Studies: Barbara Miller
Sonja Sleegers
Elisabetta Iberni
Kascommissie
Per jaar te benoemen
Deelname Stichtingsbestuur C. G. Jung Bibliotheek
Barbara Miller