Woordassociatietest

Helemaal in het begin van zijn carrière onderzocht Jung de reactietijd die mensen nodig hebben om bij een bepaald woord een associatie te geven (1905). Hij ontdekte daarbij dat bij bepaalde clusters van woorden de reactietijd bij sommige proefpersonen systematisch afweek. In dit verband gebruikte hij voor het eerst het woord ‘complex’. Als bijvoorbeeld bij woorden die met ‘vader’ geassocieerd zijn  de reactie meer tijd vergde sprak hij van ‘een vadercomplex’. Later breidde hij de theorie hierover uit. Hij kreeg veel waardering voor zijn wetenschappelijke publicatie over deze test, maar toen hij de resultaten in verband ging brengen met het onbewuste werd hem dat niet in dank afgenomen.

>  Complexen