Wie was Jung

Carl Gustav Jung (1875-1961) was een Zwitserse psychiater, zoon van een dominee die worstelde met zijn geloof. Al op jonge leeftijd beleefde Jung zijn eigen geloofscrisis, zoals we kunnen lezen in zijn postuum verschenen Herinneringen, dromen en gedachten. Vragen rond zingeving en religie zijn zijn hele leven belangrijk voor hem gebleven. Daarnaast had hij ook een aardse kant: door tijdgenoten wordt hij beschreven als een forse man die dialect sprak en in de omgang soms het meest leek op een Zwitserse boer.

Als jonge psychiater ging hij werken in de psychiatrische kliniek Burghölzi, waar hij veel met psychotische patiënten te maken kreeg. In deze tijd ontmoette hij Freud (1907). Freud had zijn Traumdeutung, waarin het onbewuste werd gepostuleerd, toen al gepubliceerd (1900) en was daarbij  op weerstand gestuit in de wereld van artsen en psychiaters. Jungs publicatie over de woordassociatietest (1905) had heel wat meer waardering gekregen.

Woordassociatietest