Wat houdt een analyse in

Een jungiaanse analyse is geschikt voor twee groepen mensen. Enerzijds voor mensen met  psychische of psychiatrische klachten die vaak al lange tijd bestaan en bij wie de problematiek complex van aard is. Als na een diagnostische fase gebleken is dat een intensieve procesmatige psychotherapie de meest aangewezen behandelmethode is, kan aan een jungiaanse analyse gedacht worden. Daarnaast kunnen mensen zich aanmelden die niet zozeer klachten hebben, maar wel behoefte hebben aan een psychologisch ontwikkelingsproces.

De behandeling is gericht op integratie van wat men zich niet bewust is. Daarbij gaat het niet alleen om onverwerkte gebeurtenissen en emoties uit het verleden, maar ook om nog niet gekende, nog niet ontwaakte aspecten van de persoonlijkheid. De analysant wordt uitgenodigd om wat in hem of haar leeft te delen: gedachten, gevoelens, verlangens, herinneringen, fantasieën of dromen. Dit kan in woord of in beeld. De gedachte daarbij is dat wat in ons leeft, wat zich moet herhalen en wat zich wil ontvouwen, zich hierin kenbaar zal maken, evenals in de relatie met de analyticus. Door hierover te praten kan de analyse een plaats worden waar men zich van deze ervaringen bewuster wordt, en men leert om ze te (ver)dragen, te onderzoeken, en in de persoonlijkheid te integreren.

Sommige leden bieden naast individuele analyses ook relatietherapie, groepstherapie of coaching aan. Bij de namen in de ledenlijst wordt dat aangegeven. Daar kunt u ook zien waar iemand de opleiding gevolgd heeft.