Sublimatie en individuatie

Bij Freud is het doel van een psychoanalytische behandeling het zich bewust worden van de verdrongen driften en driftconflicten, en de energie die daarmee gepaard gaat sublimeren in het scheppen van een samenleving en cultuur (sublimatie). Bij Jung gaat het, naast het oplossen van de problemen met het persoonlijk onbewuste zoals bij Freud, uiteindelijk om individuatie. Individuatie wil zeggen: het zichzelf steeds meer ontwikkelen tot wie men is en daarbij in contact blijven met het onbewuste en de daar aanwezige levensenergie, zonder er door verzwolgen te worden.

> Individuatie