Het verschil tussen de opvattingen van Freud en Jung

Het verschil tussen de opvattingen van Freud en Jung betrof vooral de rol van de seksualiteit en het begrip van de libido, en de vraag wat het onbewuste nu precies inhoudt. Dit leidde tot verschillende opvattingen over wat het doel van een (psycho)analytische behandeling zou moeten zijn: bij Freud gaat het uiteindelijk om sublimatie, bij Jung om individuatie.

Bij Freud staat de seksualiteit centraal als kracht die ons drijft. Hij maakt gebruik van het begrip ‘libido’ en verstaat daaronder: lust, seksueel verlangen, geslachtdrift. Later, na wat hij gezien had in de Eerste Wereldoorlog, postuleerde hij daarnaast ook het bestaan van de doodsdrift  (naast ‘Eros’ ook   ‘Thanatos’).
Jung vat het begrip libido nog ruimer op: bij hem gaat het niet alleen om lust of seksuele of agressieve energie, maar een veel ruimere ‘levensenergie’, die naast seksuele en destructieve driften ook uit creatieve en scheppende energie bestaat, en uit een (onbewust) streven naar integratie en individuatie.

Zowel Freud als Jung hechtten belang aan dromen, Freud noemde die ‘de koninklijke weg naar het onbewuste’. Maar omdat hun opvattingen over het onbewuste verschilden, verschilt ook hun interpretatie van dromen.

In onze tijd ligt de tegenstelling tussen Freudiaanse psychoanalytici en jungiaanse analytici minder scherp dan indertijd het geval was tussen Freud en Jung. Veel psychoanalytici – maar niet alle –  hebben tegenwoordig ook een ruimere opvatting van het onbewuste en hechten minder waarde aan ‘het primaat van de seksualiteit’ zoals Freud dat deed. Maar meestal gaan zij niet zo ver dat zij ook Jungs hypothese van het collectieve onbewuste accepteren.

> Het onbewuste
> Sublimatie en individuatie
> Dromen
> Het collectieve onbewuste en archetypen