Analytische Psychologie Vandaag de Dag

C.G. Jungs tijdloze verkenningstocht naar dimensies van het psychologische leven van het individu en dat van het collectief, zijn va ndaag net zo relevant als in elke andere periode van wereldwijde transitie.
De NAAP bouwt voort op de fundamenten van C.G. Jungs werk. De praktijk van de analytische psychologie vandaag de dag stelt continu vragen die erop gericht zijn de individuele ervaring te verbinden met de grotere context. De grotere context van relaties kan intrapsychisch, interpersoonlijk, of generati egebonden zijn. Hier passen we psychoanalytische modellen toe die complexen, archetypen en symbolen (die een doorlopend individuatieproces ondersteunen) omvatten. Met individuatie bedoelen we het volgende: ‘Individuatie verwijst naar het bereiken van een grotere mate van bewustzijn ten aanzien van de totaliteit van de persoons psychologische, interpersoonlijke en culturele ervaringen.’