NAAP studiedagen en symposia: 2000 – 2013

5 oktober 2013 te Amsterdam: Gesloten Studiedag (alleen voor NAAP leden)

 • Christopher Mead: Only the wounded healer healed
 • Vanessa Prins-Goodman: Home in child-analysis
 • Ciske Balhan (voorzitter): Hoe werken wij? Gesprek over ieders werkwijze

27 april 2013 te Driebergen: het lichaam in psychotherapie

 • Ciske Balhan: het lichaam in psychotherapie
 • Yvonne Rosman: workshop
 • Punita Mairanda: workshop

2 juni 2012 te Breda: Ontmoetingsdag  BSJP – NAAP

 • Nancy van den Berg-Cook: The theme of coming home in dreams
 • Marianne Vysma: Cultuur en identiteit: ‘gewoon’ jezelf zijn
 • Marc Leysen: Blijven denken als U onder vuur staat
 • Barbara Miller: A case in which dreams played a role
 • Roland Schols: De brokken lijmen
 • Marlies van Boxtel: Symboliek en het individuatie proces

12 november 2011: Studiedag te Naarden

 • Vanessa Prins-Goodman:  Child analysis. Holding, co-creating and healing.
 • Kate Nobbs:  Lifting the Lid.
 • Inger van Lamoen-Dommisse: Persona en masker, socialisatie en individuatie.

14 mei  2011 te  Breda: Ontmoetingsdag  BSJP – NAAP

 • Dirk Vergaert: Psychotrauma: tussen Discursief en Mythisch denken
 • Marianne Vysma: Cultuur en identiteit: ‘gewoon’ jezelf zijn
 • Marc Leysen: Blijven denken als U onder vuur staat
 • Barbara Miller: A case in which dreams played a role
 • Roland Schols: De brokken lijmen
 • Marlies van Boxtel: Symboliek en het individuatie proces

5 juni 2010: Studiedag te Den Haag

Onderwerp:Jung’s Rode Boek

 • Introductie: Barbara Miller
 • Discussie: Verschillende aanwezigen brachten al dan niet van te voren geprepareerde commentaren en vragen in.
 • Video: Murray Stein’s lez over het Rode Boek (Asheville Jung Center, online seminar op 22 januari 2010). Gevolgd door discussie.ing


16 oktober 2010: Studiedag te Naarden

Onderwerp: Dromen. Ter voorbereiding van het Symposium op 13 november.

 • Sonja Sleegers: Werken met dromen.
 • Hans van den Hooff: Droomserie rond het thema vliegen, neerstorten en veilig landen: een gevalspresentatie van een vijftigjarig zakenman.
 • Inger van Lamoen: Droom, imaginatie en uitbeelding
 • Marianne Vysma: Trauma en droom

10 oktober 2010 Studiedag te Den Haag

Seminar over Jung’s Psychologische Typen door James Graham Johnston.


17 oktober 2009 Studiedag te Naarden

 • Zelfdoding. Als het leven ondraaglijk en uitzichtloos blijft
  Hans Schuurman
 • Jungian Analysis with Children: The Use of Sandplay and Other Creative Techniques with Emotionally Wounded Children
  Vanessa Prins
 • Ritueel misbruik: archetype en praktijk
  Hans van den Hooff

16 mei 2009 Studiedag te Den Haag

 • Interrogation and Torture: Some Implications for Relationship Therapy
  Christopher Mead
 • Analytische psychotherapie: niks om het lijf?
  Sonja Sleegers
 • Bespreking van: A. Sassenfeld: The Body in Jung’s Work
  Ciske Balhan
 • The Embodied Countertransference
  Barbara Miller

7 februari 2009 Vergadering 

 • The Way of the Dream, with Dr. Marie-Louise von Franz, hosted by Fraser Boa, introduction by Marion Woodman
  Viewing and discussion of the film

18 oktober 2008 Studiedag te Naarden

 • Jung’s Concept of the Animus
  Nancy van den Berg-Cook
 • The Individuation Process and its Symbols
  Marlies van Boxtel
 • The Animus in Fairy Tales
  Barbara Miller

10 mei 2008 Studiedag te Den Haag

 • Living with Ghosts: Pathology and Potential of Living with Intergenerational Secrets
  Marianne Vysma
 • Observaties uit de psychiatrische kliniek: een Jungiaans perspectief
  Hans van den Hooff
 • Conjunctio: in woord en beeld verbeeld
  Inger van Lamoen-Domisse
 • Het congres van de European Society for Trauma and Dissociation: een indruk en informatie
  Ciske Balhan

8 maart 2008 Thema-discussie te Heusden

 • Dissociatie en verdringing
  Ciske Balhan

19 januari 2008 Symposium te Woerden: Traumas and Tricksters: Post Jungian                         Innovations

 • Lezing I, Andrew Samuels Hermes and his Patients: the Role of the Trickster in the Psychotherapeutic Process 
 • Respons door Harry Stroeken
 • Lezing II, Renos Papadopoulos Adversity-Activated Development: Post Jungian Extensions of the Trauma Discours. 
 • Respons door Nelleke Nicolai 
 • Workshop met Andrew Samuels & Renos Papadopoulos: Societal Dimensions of Clinical Work

20 oktober 2007 Studiedag te Den Haag

 • Latest Findings in Mother-Infant Research: Who Contains Whom?
  Nancy van den Berg-Cook
 • Shamanism, The Spirit Helper in Sami Epistemology
  Barbara Miller
 • Past Reality Integration compatible met Analytische Psychologie?
  Sonja Sleegers

16 juni 2007 Studiedag te Den Haag

 • Reconnecting After Collective Trauma: the Role of Dreams and Nightmares
  Marianne Vysma
 • The Wisdom of the Dream, interviews with C.G. Jung and Jungians  
  Introductie en discussie n.a.v. de film,Nancy van den Berg-Cook

23 en 24 september 2006 Overdracht en tegenoverdracht kritisch beschouwd Symposium te Utrecht 

 • Voordracht I door Jan Wiener: Jung’s Ambivalence about Transference: The Legacy for Analytical Psychologists 
 • Respons door Jef Dehing 
 • Voordracht II door Jan Wiener: Working ‘With’ and Working ‘In’ the Transference: Embracing Diverse Approaches 
 • Respons door Gertie Bögels 
 • Voordracht III door Jan Wiener: Countertransference and Imagination 
 • Respons door Jos de Kroon
 • Voordracht IV door Jan Wiener: Transference for Life: Keeping the Patient in Mind
 • Respons door Harry Stroeken

2 april 2006 Studiedag te Den Haag

 • The Little Cactus Girl: Abuse and Dissociation
  Christopher Mead
 • Inspiratie, creatie en individuatie
  Inger van Lamoen-Domisse
 • Inleiding tot het werk van M.L. von Franz
  Ciske Balhan 

26 en 27 november 2005 Seminar te Den Haag

 • Four Pillars of Jungian Analysis:

  Individuation
  The Healing Relationship
  Dream Analysis
  Active Imagination

  Murray Stein

17 september 2005 Studiedag te Den Haag

 • Jung’s Libido Theory and its Use in Dream Interpretation
  Nancy van den Berg-Cook  
 • Jung’s Complex Theory
  Barbara Miller
 • Over de ontmoetingen met Jung
  Jacques Noordzij (die het erelid van de NAAP aanvaardt)

12 maart 2005 Studiedag 

 • Two Kinds of Thinking
  Marianne Vysma
 • Als schaduwbeelden tot spreken worden gebracht
  Inger van Lamoen-Dommisse
 • Het individuatieproces en groepspsychotherapie 
  Sonja Sleegers

30 januari 2005 Openbare voordracht te Heusden

 • Influences of Chinese Thought on Jung and his Psychological Theory
  Murray Stein

15 februari 2004 Openbare voordracht te Utrecht

 • The Clinical Relevance of the Self-concept in Contemporary Jungian Psychotherapy
  Mario Jacoby

22 februari 2003 Themadiscussie te Hilversum 

 • Het Analytisch Kader

14 februari 2002 Openbare voordracht te Hilversum 

 • Jungian Analysis
  Verena Kast

2001 Oprichtingsbijeenkomsten te Heusden, Hilversum en Amsterdam

 • Statuten
 • Huishoudelijk reglement
 • Ethische code

8 oktober 2000 Bijeenkomst ter voorbereiding van de oprichting

 • Bezoek IAAP president Luigi Zoja
 • The Father, seminar gebaseerd op het gelijknamige boek
  Luigi Zoja