Opleiding

Op dit moment is er nog geen door de IAAP erkende opleiding in Nederland. Wie in zo’n opleiding geïnteresseerd is, wordt geadviseerd zich tot een zustervereniging in het buitenland te wenden. Zo nodig kan de NAAP bemiddelen en u in contact brengen met een NAAP lid die zijn of haar opleiding in het buitenland gedaan heeft. Op de ledenlijst kunt u zien waar de leden hun opleiding volgden.

De NAAP is bezig met de voorbereiding van een opleiding. Op dit moment kan er nog geen uitspraak worden gedaan over wanneer die kan beginnen. Er zijn wel uitgangspunten voor de opleiding vastgesteld, die zijn goedgekeurd door de IAAP.