Open Studiedag

De NAAP organiseert elk jaar één of meerdere open studiedagen, toegankelijk voor geïnteresseerden. Op deze open studiedagen worden lezingen of workshops gegeven door de leden van de NAAP, soms wordt ook een spreker van buiten of van een zustervereniging binnen de IAAP uitgenodigd. Open Studiedagen of Seminars worden steeds op deze website aangekondigd, waarbij wordt aangegeven hoe men zich kan inschrijven.