Open Studiedag

De NAAP organiseert elk jaar een Open Studiedag, toegankelijk voor geïnteresseerden. Op deze Open Studiedagen worden lezingen en workshops gegeven door de leden van de NAAP, soms wordt ook een spreker van buiten of van een zustervereniging binnen de IAAP uitgenodigd. De Open Studiedag wordt steeds op deze website aangekondigd, waarbij wordt aangegeven hoe men zich kan inschrijven.

Lees meer >