Activiteiten

De NAAP organiseert elk jaar een Open Studiedag, toegankelijk voor geïnteresseerden, en een Gesloten Studiedag, alleen voor leden. Daarnaast beschermt de NAAP het niveau van de beroepsuitoefening door haar leden te vragen zich te verbinden aan de Ethische Code en heeft zij een Ethische Commissie ingesteld die erop toeziet dat de Ethische Code wordt nageleefd, en om  klachten in behandeling te nemen.

> Ethische Code