Activiteiten tot 2019

 

Seminar Alchemie als symbooltaal, 2018-2019, te Amsterdam

 • 6 oktober 2018, Peter Forshaw: The Alchemist Images, (Engels).
 • 20 oktober 2018, Barbara Miller: Correspondence, Soul and Immortality in Chinese Inner Alchemy and analytical psychology, (Engels)
 • 3 november 2018, Barbara Miller: Self Cultivation, Return and Unity in Chinese Inner Alchemy and analytical psychology, (Engels)
 • 17 november 2018, Extra workshop door Peter Forshaw
 • 23 februari 2019, Hans van den Hooff: Alchemie en psychische transformatie, deel 1: Solutio, Coagulatio, Morteficatio, (Engels)
 • 23 maart 2019, Hans van den Hooff: Alchemie en psychische transformatie, deel 2: Overdracht, tegenoverdracht en het Mysterium Coniunctionis, (Engels).

 Open studiedagen 2018 , Tweede serie workshops over dromen, te Amsterdam

 • 10 februari, Barbara Miller: Onderzoek van het Deense sprookje “Koning Lintworm”, met voorbeelden van dromen.
 • 10 maart: Barbara Miller: Onderzoek van het Siberische sprookje “De vrouw die een spin werd,” met voorbeelden van dromen
 • 14 april: Barbara Miller: C. G. Jung’s Vision Seminar 1930-1934,  voorbeelden van dromen.

Open studiedagen 2017 , Workshops over dromen,  te Amsterdam

 • 14 oktober, Barbara Miller: Introductie in het werken met dromen
 • 28 oktober, Barbara Miller: Een sprookje als hulpmiddel bij amplificatie
 • 11 november, Barbara Miller: Het symbool en archetypische resonantie

Gesloten studiedag 18 juni 2017, te Den Bosch 

 • De ins en outs van supervisie (individuele- en groepssupervisie)

26 November 2016 te Den Bosch over het Rode Boek van Jung

 • Punita Miranda: From Experiment to Method: Jung’s Active Imagination in the Context of his Red Book (Engels)
 • Inger van Lamoen-Dommisse: De dynamiek van de mandala (Nederlands)
 • Roderick Main (Centrum voor Psychoanalytische Studies, Universiteit van Essex, Engeland):  Has publication of Jung’s Red Book advanced understanding of synchronicity? (Engels)

 28 november 2015, Ritman Bibliotheek, te Amsterdam

 • Vanessa Prins-Goodman: The structure of the psyche (Engels)
 • Hans van den Hooff: Begrijpen en Ambiguiteit(Nederlands)
 • Barbara Miller: Workshop: Interpretation of Fairy tales (Engels)

9 mei 2015 te Den Haag

 • Het ontwikkelen van lezingen en workshops, voor de Open Studiedag  en voor de langere termijn.

18 oktober 2014 te Naarden, Elkaars werkwijze beter leren kennen.

 • Sonja Sleegers:  Introductie in het werken met Psychodrama. Korte inleiding, warming-up en demonstratie naar aanleiding van een vignet, workshop.
 • Ciske Balhan en Barbara Miller: Voorzetting van het gesprek van de vorige studiedag over de vraag: Hoe werken wij? aan de hand van een reeks vragen.

 22 maart 2014 te Den Haag: Recent promotieonderzoek

 • Marcel van den Akker: “To be full of things is to be empty of God”,  dissertatie, Essex University ( Nederlands)
 • Respons door Nancy van den Berg, (Engels)
 • Discussie
 • Jurrijn Koelen: “Psychotherapy and Mentalizing in Somatoform Disorders. A Psychodynamic Perspective,” dissertatie, Universiteit van Leuven (Nederlands)
 • Respons door Martine Meijer (Engels/Nederlands)
 • Discussie

 5 oktober 2013 te Amsterdam

 • Christopher Mead: Only the wounded healer healed
 • Vanessa Prins-Goodman: Home in child-analysis
 • Ciske Balhan (voorzitter): Hoe werken wij? Gesprek over ieders werkwijze

27 april 2013 te Driebergen: Het lichaam in psychotherapie

 • Ciske Balhan: het lichaam in psychotherapie
 • Yvonne Rosman: workshop
 • Punita Miranda: workshop

2 juni 2012 te Breda: Ontmoetingsdag  BSJP – NAAP

 • Nancy van den Berg-Cook: The theme of coming home in dreams
 • Jan Tilley: Ik wil mijn leven veranderen – Twee patiënten en een filosoof
 • Marianne Vysma: The subjective sense of self
 • Jef Dehing: Musicality and ‘autism’ in the therapeutic situation
 • Inger van Lamoen-Domisse: Na ingrijpend medisch handelen: een beeldverhaal
 • Dirk Vergaert: Hollande en de Ballon

12 november 2011 te Naarden

 • Vanessa Prins-Goodman:  Child analysis. Holding, co-creating and healing.
 • Kate Nobbs:  Lifting the Lid.
 • Inger van Lamoen-Dommisse: Persona en masker, socialisatie en individuatie.

14 mei  2011 te  Breda: Ontmoetingsdag  BSJP – NAAP

 • Dirk Vergaert: Psychotrauma: tussen Discursief en Mythisch denken
 • Marianne Vysma: Cultuur en identiteit: ‘gewoon’ jezelf zijn
 • Marc Leysen: Blijven denken als U onder vuur staat
 • Barbara Miller: A case in which dreams played a role
 • Roland Schols: De brokken lijmen
 • Marlies van Boxtel: Symboliek en het individuatie proces

5 juni 2010 te Haag over Jung’s Rode Boek

 • Introductie: Barbara Miller
 • Diskussie: verschillende aanwezigen brachten al dan niet van te voren geprepareerde commentaren en vragen in.
 • Video: Murray Stein’s lezing over het Rode Boek (Asheville Jung Center, online seminar op 22 januari 2010). Gevolgd door discussie.

16 oktober 2010 te Naarden over dromen.

 • Sonja Sleegers: Werken met dromen.
 • Hans van den Hooff: Droomserie rond het thema vliegen, neerstorten en veilig landen: een gevalspresentatie van een vijftigjarig zakenman.
 • Inger van Lamoen: Droom, imaginatie en uitbeelding
 • Marianne Vysma: Trauma en droom

10 oktober 2010 te Den Haag

 • James Graham Johnston : Seminar over Jung’s Psychologische Typen.

17 oktober 2009 te Naarden

 • Hans Schuurman: Zelfdoding. Als het leven ondraaglijk en uitzichtloos blijft
 • Vanessa Prins: Jungian Analysis with Children: The Use of Sandplay and Other Creative Techniques with Emotionally Wounded Children
 • Hans van den Hooff: Ritueel misbruik: archetype en praktijk

16 mei 2009 te Den Haag

 • Christopher Mead:  Interrogation and Torture: Some Implications for Relationship Therapy
 • Sonja Sleegers: Analytische psychotherapie: niks om het lijf?
 • Ciske Balhan: Bespreking van: A. Sassenfeld: The Body in Jung’s Work
 • Barbara Miller: The Embodied Countertransference

7 februari 2009 te Den Haag

 • Vertoning van de film: The Way of the Dream, met Dr. Marie-Louise von Franz, gastvrouw Fraser Boa, introductie door Marion Woodman
  Diskussie na afloop.

18 oktober 2008 te Naarden

 • Nancy van den Berg-Cook: Jung’s Concept of the Animus
 • Marlies van Boxtel: The Individuation Process and its Symbols
 • Barbara Miller: The Animus in Fairy Tales

10 mei 2008 te Den Haag

 • Marianne Vysma:  Living with Ghosts: Pathology and Potential of Living with Intergenerational Secrets
 • Hans van den Hooff: Observaties uit de psychiatrische kliniek: een Jungiaans perspectief
 • Inger van Lamoen-Domisse: Conjunctio: in woord en beeld verbeeld
 • Ciske Balhan: Het congres van de European Society for Trauma and Dissociation: een indruk en informatie

8 maart 2008 te Heusden

 • Ciske Balhan: Dissociatie en verdringing

19 januari 2008 Symposium te Woerden: Traumas and Tricksters: Post Jungian Innovations

 • Andrew Samuels: Hermes and his Patients: the Role of the Trickster in the Psychotherapeutic Process
 • Respons door Harry Stroeken
 • Renos Papadopoulos: Adversity-Activated Development: Post Jungian Extensions of the Trauma Discours.
 • Respons door Nelleke Nicolai
 • Workshop met Andrew Samuels & Renos Papadopoulos: Societal Dimensions of Clinical Work

20 oktober 2007 te Den Haag

 • Nancy van den Berg-Cook: Latest Findings in Mother-Infant Research: Who Contains Whom?
 • Barbara Miller: Shamanism, The Spirit Helper in Sami Epistemology
 • Sonja Sleegers: Past Reality Integration compatible met Analytische Psychologie?

16 juni 2007 te Den Haag

 • Marianne Vysma : Reconnecting After Collective Trauma: the Role of Dreams and Nightmares
 • Nancy van den Berg-Cook: Introductie en discussie n.a.v. de film: The Wisdom of the Dream, interviews with C.G. Jung and Jungians

23 en 24 september 2006 Symposium te Utrecht: Overdracht en tegenoverdracht kritisch beschouwd

 • Jan Wiener: Jung’s Ambivalence about Transference: The Legacy for Analytical Psychologists
 • Respons door Jef Dehing
 • Jan Wiener: Working ‘With’ and Working ‘In’ the Transference: Embracing Diverse Approaches
 • Respons door Gertie Bögels
 • Jan Wiener: Countertransference and Imagination
 • Respons door Jos de Kroon
 • Jan Wiener: Transference for Life: Keeping the Patient in Mind
 • Respons door Harry Stroeken

2 april 2006 te Den Haag

 • Christopher Mead : The Little Cactus Girl: Abuse and Dissociation
 • Inger van Lamoen-Domisse: Inspiratie, creatie en individuatie
 • Ciske Balhan: Inleiding tot het werk van M.L. von Franz

26 en 27 november 2005 te Den Haag

 • Murray Stein:  Four Pillars of Jungian Analysis: Individuation, The Healing Relationship, Dream Analysis, Active Imagination

17 september 2005 te Den Haag

 • Nancy van den Berg-Cook: Jung’s Libido Theory and its Use in Dream Interpretation
 • Barbara Miller: Jung’s Complex Theory
 • Jacques Noordzij (die het erelid van de NAAP aanvaardt): Over de ontmoetingen met Jung

12 maart 2005 te Den Haag

 • Marianne Vysma : Two Kinds of Thinking
 • Inger van Lamoen-Dommisse: Als schaduwbeelden tot spreken worden gebracht
 • Sonja Sleegers: Het individuatieproces en groepspsychotherapie

30 januari 2005 te Heusden

 • Murray Stein: Influences of Chinese Thought on Jung and his Psychological Theory

15 februari 2004 te Utrecht

 • Mario Jacoby:  The Clinical Relevance of the Self-concept in Contemporary Jungian Psychotherapy

22 februari 2003 te Hilversum

 • Het Analytisch Kader (Thema diskussie)

14 februari 2002 te Hilversum

 • Verena Kast: Jungian Analysis

2001 Oprichtingsbijeenkomsten te Heusden, Hilversum en Amsterdam

 • Statuten
 • Huishoudelijk reglement
 • Ethische code

8 oktober 2000 Bijeenkomst ter voorbereiding van de oprichting

 • Bezoek IAAP president Luigi Zoja
 • Luigi Zoja: The Father, seminar gebaseerd op het gelijknamige boek